• Banner_2018_1_gt.jpg

Comité van Vrienden van Harmonie St. Joseph

Om als harmonie nog beter haar maatschappelijke functie in de Nederweerter gemeenschap te kunnen vervullen, heeft het bestuur een tiental Nederweertenaren gevraagd te helpen o.a. bij het ‘promoten’ van de harmonie.

In 1987 werd dan ook het comité Vrienden van Harmonie St. Joseph opgericht. Een verenging goed besturen is namelijk niet zo eenvoudig meer. Een bestuurslid moet bereid zijn daar heel wat vrije tijd en energie in te steken. En omdat een (te) groot bestuur ook weer niet de ideale oplossing is, hebben wij er voor gekozen de hulp in te roepen van een aantal prominente Nederweertenaren die het bestuur met (vooral) raad maar ook metterdaad bijstaan.


Dit comité wordt ‘Vrienden van Harmonie St. Joseph’ genoemd en bestaat momenteel uit:

Voorzitter:  Peter Willekens     Hoofstraat 10  6031 AC Nederweert   
Secretaris/Penningmeester:     Peter Stultiens  Thieu Gielenstraat 2     6031 HH Nederweert
Leden:  Hans Houtman  Willem I straat 16  6031 AR Nederweert
   Jacques van der Hulst          Irenestraat 8  6031 AV Nederweert 
   Lies van de Kerkhof  Hulsen 6  6034 RA Nederweert
   Gerard Kessels  Kerkstraat 55  6031 CG Nederweert
   Simon van Loon  Aan 't Ven 6  6031 PS Nederweert
   Martien Moonen  Winnerstraat 24  6031 NL Nederweert
   Eric van der Putten  Roeventerschans 1   6031 RR Nederweert  
   Esther Raemaekers  Pastoor van der Steenstraat 1     6031 EB Nederweert
   Helmus Roost  Kerkstraat 57  6031 CG Nederweert
   Michel Stienen  Smisserstraat 31  6031 AD Nederweert
   Leon Wijen  Herstraat 10  6031 PG Nederweert

  

 

 

Het zijn mensen met een breed maatschappelijk netwerk die op momenten dat het harmoniebestuur er om vraagt dit netwerk kunnen aanspreken om bepaalde doelen te bereiken. Het doel van de Vrienden is niet die van fondsenwerving of sponsorclub maar een ambassadeursrol te vervullen voor Harmonie St. Joseph Nederweert.

In het verleden hebben de Vrienden o.a. het nieuwe vaandel en de tambour-maîtresherp geschonken of een bijzonder instrument. Ook bij de realisatie en organisatie van de RABO-PROMS FANTASY in 2010 waren de Vrienden, weliswaar op de achtergrond, betrokken.

In 2014 zijn er nieuwe Vienden bijgekomen en sindsdien is het comité weer op volle sterkte. Er zijn ook nieuwe doelstellingen geformuleerd:

  • Uit de anonimiteit stappen, de “Vrienden” moeten een gezicht krijgen zowel binnen als buiten de harmonie
  • Klankbord voor zowel bestuur als leden
  • Betrokkenheid (geregeld aanwezig bij repetitiebezoek en concerten )
  • Eenmaal per jaar overleg met het bestuur
  • Belangstelling voor harmoniemuziek onder een breed publiek vergroten
  • Ambassadeursrol
  • Ondersteunen speciale activiteiten c.q. bijzondere producties