• Banner_2018_1_gt.jpg

Inzamelen oud papier

Elke tweede zaterdag van de maand wordt oud papier ingezameld op het Raadhuisplein en op het Rochusplein. Per kilo oud papier ontvangen wij een bedrag van de gemeente. Over 2018 is 132.460 kilo oud papier ingezameld tegen 150.120 kilo in 2017. De opbrengst over 2018 bedroeg € 4.559,11 euro wat overeenkwam met € 34,419 euro per 1.000 kilo. De opbrengst over 2017 bedroeg € 9.789,80 euro wat overeenkwam met € 65,213 euro per 1.000 kilo. We ontvangen een garantieprijs van € 32,00 per 1.000 kg.

De tijden om het papier te brengen zijn van 9.00 tot 12.00 uur. Om alvast e.e.a. weg te werken worden jullie om 8.30 uur verwacht. Om 12.15 uur ben je klaar. Graag tijdig aanwezig zijn!! De tijd vóór 9.00 uur is namelijk nodig om datgene dat al bij of in de container staat nog te ordenen zodat je dan verder kunt stapelen. 

Iemand die verhinderd is dient zelf tijdig voor vervanging te zorgen of met iemand te ruilen die hetzelfde nummer heeft op de lijst. Wacht niet tot het laatste moment! Geef het ook even door aan Leny Berben. 

Ieder lid komt gemiddeld éénmaal per jaar aan de beurt. De zaterdagmorgen is niet altijd de het geschiktste moment maar één keer per jaar zou dat moeten lukken. Zeker als je het al lang genoeg van tevoren weet. Het is belangrijk dat de containers ook goed beladen worden. Probeer zo goed mogelijk te stapelen en stamp het papier regelmatig goed aan zodat er meer in de containers past. 

Alleen doordat iedereen zich hiervoor inzet kunnen we er in slagen de verhoging van de contributie te beperken tot datgene wat echt nodig is. Zonder onze oud-papierinzameling zouden we de contributie met ongeveer 50 euro per jaar moeten verhogen. Dat is de moeite waard om een beetje vrije tijd hiervoor op te offeren. Degenen die zonder reden niet verschijnen en/of degenen die niet hebben gezorgd voor vervanging krijgen voortaan een nota voor dit bedrag gepresenteerd. Wij rekenen echter op eenieders medewerking. Laat je collega’s niet in de steek!! 

Datum

Parkeerplaats gemeentehuis

Rochusplein

     

13 oktober 2018

1 Coen van Diepen

 1 Jos Willekens    1 Johan Hoeben

 

1 Leny Berben

 2 Tom Claessens

     

10 november 2018

 1 Paul Hoeben

 1 Frank van den Heuvel     2 Moniek Indenkleef-Feijen

 

 2 Elze Janssen-Moris

 2 Jolanda Broers-van der Heijden

     

 8 december 2018

 1 Roy van Diepen

 1 Paul Douven  

 

 1 Henk van Diepen

 1 Ron Verhijden

 

 1 Borbin Roost

 1 Joost Verheijen

     

 12 januari 2019

 1 Jan Bakker

 1 Frank van Renswouw   2 Marieke Beelen

 

 2 Amy Rijkers

 2 Esther Geuns-van de Goor

     

 9 februari 2019

 1 Hans Hoeben

 1 Guus van Cruchten  

 

 2 Silvia Bours-Verspagen

 3 Jonie  Janssen    3 Fleur Gijsen

     

 9 maart 2019

 1 Esther Kersten  -Sieben

 1 Karen Berben   2 Yvonne Vaes-van de Goor      

 

 2 Brenda Rijkers

 2 Irma Gielen-Kneepkens  

     

13 april 2019

 1 Robert van Renswouw

 1 Leon Coolen   2 Michiel van Hulzen          

 

 2 Desirée van Renswouw

 2 Marlie Smeets-Knapen

     

11 mei 2019

 1 Theo van der Heijden

 1 Danny Princen   2 Vera Evers

 

 2 Hanneke Bruijnaers-Mutsaers

 2 Marie-José Vullers-Heldens

     

8 juni 2019

 1 Hay Lempens 

 1 Marc Engels   2 Annemieke Mutsaerts

 

 2 Hanneke Feijen

 2 Marion de Laat-Bloemers

     

13 juli 2019

 1 Gerrie Hoeben-Gijsen

 1 Boy Hendrix

 

 2 Angel Bakker

 2 Judith Willekens-van der Heijden   2 Silvia Göhler

     

 10 augustus 2019

 1 Jan Vaas

 1 Jack Verhijden  2 Ingrid Dohmen

 

 2 Janneke Stienen-Coenen

 2 Eline van Loon

     

 14 september 2019

 1 Antoine van Cruchten

 1 Roland Sieben  

 

 2 Susan Berben  

 2 Nicole van den Dungen   2 Roos Nijssen

     

12 oktober 2019

1 Leon Coolen

 1 Marlie Princen-Frencken

 

2 Anke Vreugdenhil-v.d.Salm

 2 Elke Nieskens        2 Elien van Diepen