• Banner_2018_1_gt.jpg

Opleidingen

 

Algemene muzikale vorming

Nog erg jonge nieuwe leerlingen adviseren wij om te starten met de AMV-opleiding. Dit is een eenjarige opleiding op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur voor de algemene muzikale vorming. De opleiding wordt gegeven door Mieke Douven-Salemans in een lokaal van Basisschool De Bongerd.

Het lesgeld voor de AMV-opleiding bedraagt 168 euro voor een schooljaar. De kinderen moeten beschikken over een blokfluit (géén plastic) met enkele boring (bijvoorbeeld Aura), lesboekje "Blokfluit....en meer...." (van Sjraar Klaassens en Paul Mestrom), een muziekschrift, potlood en gum.

Informatie over de AMV is te verkrijgen bij onze Jeugdcoördinator Janine Sieben-Kierkels (telefoon 06-48607771) of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aan het einde van het lesjaar zal worden bekeken voor welk instrument de leerling voorkeur én aanleg heeft tenzij de leerling uitdrukkelijk voor slagwerk kiest. 

 

Muziekopleiding aan het Rick

Het is ook mgeljk om meteen te starten met de muziekopleiing op een insrument. Deze muziekopleidingen worden verzorgd door het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (voorheen de Academie voor Muziek en Dans).

Het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (Rick) is het regionaal centrum voor de Kunsten waar jaarlijks zo’n kleine vierduizend cursisten lessen volgen in de disciplines muziek en dans. Daarnaast worden speciale projecten en workshops ontwikkeld voor scholen, bedrijven en particulieren. Kortom, de AMD heeft in de gemeenten Asten, Cranendonck, Deurne, Heeze-Leende, Nederweert, Someren en Weert een niet weg te denken plaats verworven in het culturele leven. Kwaliteit en dynamiek zijn hierbij sleutelbegrippen.

De ruim 70 aan het Rick verbonden professionele docenten staan met hun enthousiasme en vakkundigheid garant voor kwalitatief goed verzorgd aanbod muziek- en dansonderwijs. De aanvullende activiteiten, waaronder de talloze mogelijkheden voor ensemblespel en de vele muziek – en danspresentaties maken Rick dan ook tot een dynamische instelling.

Voor meer informatie: Kijk op de website van Rick of neem contact op met onze Jeugdcoördinator Janine Sieben-Kierkels (telefoon 06-48607771) of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het lesjaar aan de muziekschool loopt gelijk aan een schooljaar (augustus tot en met juli). Na één jaar muziekschool kan de leerling als regel mee gaan spelen in de jeugdharmonie. De repetities van de jeugdharmonie zijn elke donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in het gebouw van Willem Tell, Beatrixstraat 47a op Budschop.

 

Lesgelden

Leden die nog les krijgen en leerlingen betalen een bijdrage in de kosten van het muziekonderwijs en een bijdrage in de kosten en het onderhoud van het instrument.

De harmonie ontvangt voor het muziekonderwijs een subsidie van de gemeente Nederweert. Bij tussentijds stoppen zijn wij aan de muziekschool het lesgeld over het volledige schooljaar verschuldigd. Dat houdt in dat ook de lesgeldbijdrage over een volledig schooljaar verschuldigd is.

De lesgelden voor het schooljaar 2018/2019 bedragen:

Opleiding
Niet-leden
Leden *
Algemene Muzikale Vorming
168 euro
 
A-diploma
299 euro
203 euro
B-diploma en Breedterichting
399 euro
291 euro
C-diploma
473 euro
352 euro
D-diploma
536 euro
399 euro
*Leden zijn degenen die meespelen in het harmonie-orkest en/of de drumband. Zij betalen naast lesgeld ook contributie.

 

Instrumentenbijdrage

Zodra gestart wordt op de muziekschool krijgt een leerling een instrument in bruikleen van de harmonie. Uiteraard moet hiermee zorgvuldig worden omgegaan. Vanaf dat moment tot het moment waarop iemand in het harmonie-orkest gaat spelen (als regel na het behalen van het B-diploma) is een instrumentenbijdrage verschuldigd van 6,00 euro per maand. Deze bedragen worden gebruikt voor de aankoop van nieuwe instrumenten. De slagwerkleerlingen zijn geen instrumentenbijdrage verschuldigd.

Voor de betaling van lesgelden en instrumentenbijdrage kan men gebruik maken van de factuur die ieder kwartaal wordt toegezonden of van automatische incasso.

 

Lesboekjes

Er zijn theorieboekjes en lesboekjes voor diverse instrumenten beschikbaar in het archief van de harmonie. Zo hoeven niet steeds nieuwe boekjes te worden aangekocht. Het beheer hiervan is in handen van Janine Sieben-Kierkels. Benodigde lesboekjes kunnen aangevraagd worden bij Janine. Via de muziekdocent(e) en zelf aangekochte lesboekjes worden niet vergoed. Na gebruik moeten de boekjes weer bij Janine worden ingeleverd. De lesboeken blijven eigendom van de harmonie. Bij beschadiging door slordig gebruik en indien de lesboeken niet worden teruggegeven, worden de kosten in rekening gebracht.

 

Vragen? Mail of bel onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..