• Banner_2018_1_gt.jpg

Jaarverslag 2012

We hebben een bijzonder jaar afgesloten. Na zo´n 60 jaar moesten we onze vertrouwde repetitielokaal verlaten want Zaal Grand Madeira sloot de deuren. Een jaar waarin we weer eens samen op reis gingen. Maar het was ook een jaar van repeteren, concerten geven, oud papier inzamelen, instrumenten vervoeren, wafels bakken, spullen ophalen en uitsorteren voor de Vlooienmarkt, instrumenten repareren, muziekpartijen kopiëren, grond uitgraven, grond invaren enz. enz. Voor en achter de schermen is er heel veel werk verzet voor onze vereniging. Niet altijd even zichtbaar maar wel onmisbaar.

Het was een jaar met een flink aantal activiteiten:

6 januari   Laatste Limbo-Parade

De allerlaatste Limbo-Parade. De formule bleek toch niet het aantal mensen te trekken wat we hadden verwacht. Hierdoor stonden de verdiensten niet meer in verhouding tot het werk dat hierin gestoken werd. Jammer. De laatste editie met La Bamba, De Toddezèk, Beppie Kraft, Ronald en Carien en W-Dreej was heel gezellig. Het financieel resultaat viel, ondanks de ruime ondersteuning van Zaal Grand Madeira, tegen.


8 januari   Nieuwjaarsconcert

Het nieuwe verenigingsjaar begon goed met een geweldig Nieuwjaarsconcert. Het publiek heeft genoten van de muziek die gemaakt werd en van de verrassende optredens. Onze drumband/slagwerkgroep gaf een ´knepperend´ begin aan hun gouden jubileum. Onze voorzitter kon aan het einde van het concert terecht zeggen: Harmonie St. Joseph, daar zit muziek in!


15 januari   Aubade jeugdprinsepaar Pinmaekers

Onze jeugdharmonie bracht in Gemeenschapshuis De Pinnenhof een aubade aan het Jeugdprinsepaar van de Pinmaekers. Jeugdprinses Fleur speelt immers op haar saxofoon flink mee in onze jeugdharmonie. Het was een primeur want het was de eerste keer dat de jeugdharmonie zich op deze wijze presenteerde. De aubade werd dan ook zeer door Prinses Fleur en Prins Bradley gewaardeerd.


28 januari   Herdenkingsdienst Erelid Wim Mertens

Het was een mooie zeswekendienst waarin we onze overleden oud-voorzitter en erelid Wim Mertens met muziek (die werkelijk prachtig en indrukwekkend klonk) vaarwel hebben gezegd. Dit werd door de familie Mertens zeer op prijs gesteld.


16 februari   Veupreuveconcert/St. Joeph

De eerste editie van VEURPREUVE met de Harmeni-j! smaakte naar meer. Kortom een wervelend programma dat later overging in de activiteiten van onze eigen V.V. St. Joeph. Pieter Kanters en Renée Knapen werden uitgeroepen tot Prins en Prinses Joeph IV en het bekende Weerter duo Ed & Frans zette later het café nog op de kop. 


20 februari   Vastelaovundjsoptocht

Een kleurrijke stoet met de harmonie in ´roeëd, gael en greun´ voorop trok door de straten van Nederweert.


26 februari   Aubade gouden bruidspaar Lies en Jan van de Kerkhof

We brachten in de Dorpsherberg in Ospel een aubade aan Jan en Lies van de Kerkhof-Vossen. Lid van Verdienste en Vaandeldrager Jan van de Kerkhof en echtgenote Lies van de Kerkhof-Vossen vierden op deze dag hun gouden huwelijksfeest. Op deze bijzondere dag mocht Harmonie St. Joseph natuurlijk niet ontbreken. Drie kleinkinderen van Lies en Jan maken deel uit van de harmonie en bliezen natuurlijk hun partij mee bij deze aubade voor oma en opa.


24 maart   Limburgse Kampioenschappen voor solisten

Tijdens de Limburgse Kampioenschappen voor Solisten en Ensembles  in Melderslo kreeg onze slagwerker Borbin Roost voor zijn optreden 83 punten van de jury. Dat was goed voor een fraaie 1e prijs.


1 april   Bezoek museum Sjra Wijen

Het bestuur en het damescomité gingen op bezoek naar het museum van Sjra Wijen in Kelpen-Oler. Ze werden daar hartelijk ontvangen en kregen ze van Sjra zelf een enthousiaste rondleiding door zijn levensgeschiedenis. In het museum zijn ook ons vorige vaandel en de voorvorige uniformen te zien. Het oude vaandel is hiervoor in bruikleen gegeven. Maar we hebben Sjra ook kunnen verblijden met een dames- en herenuitvoering van ons vorige uniform en een dvd van onze laatste Proms.


4 april    Algemene ledenvergadering

De ledenvergadering is het moment voor het bestuur om verantwoording af te leggen en het moment voor de leden om mee te denken en beslissen over het beleid van de vereniging. Na de opening door de voorzitter en het welkom heten van de aanwezigen kon hij in het bijzonder welkom heten een nieuw lid bij het damescomité, Ine Geenen-Sieben.

Secretaris Antoon Feijen deed vervolgens digitaal verslag van de activiteiten 2011. De jaarrekening 2011 werd door penningmeester Marlie Princen-Frencken gepresenteerd en op advies van de Kascontrolecommissie door de vergadering vastgesteld. Ook de begroting 2012 werd na presentatie door de penningmeester door de ledenvergadering vastgesteld. Onze financiën zijn gezond maar dat is niet vanzelfsprekend. Voor Jan Verhijden was er bijzondere dank vanwege zijn jarenlange inzet bij het verzamelen van de spullen voor de vlooienmarkt. Uit handen van onze voorzitter kreeg hij een beeldje van een tubaspeler en een mooi paasboeket.Bestuurslid Hay Lempens en voorzitter Giel Bruijnaers werden door de vergadering herkozen als bestuurslid. Bestuurslid orkestzaken Guus van Cruchten keek terug op de muzikale activiteiten 2011 en blikte vooruit op 2012. Hij presenteerde het idee van de concertreis in het weekend van 20 en 21 oktober. De reis gaat naar Oosterend in Friesland. De vergadering was positief over deze plannen die we nu verder gaan uitwerken. "It giet oan!" Ook werd gesproken over een andere invulling van het Nieuwjaarsconcert. Dirigent Jos Zegers gaf vervolgens zijn visie op de muzikale gang van zaken. Ook keek hij al even vooruit naar de mogelijke concoursdeelname in 2013.

Aan het einde van de vergadering werden we verblijd door maar liefst twee enveloppen met inhoud van Frans Cuijpers. Goed voor 970 euro voor de vereniging! Waarvoor dank.


22 april   Drumbandfestival Obbicht en Orgelconcert in de St. Lambertuskerk

Deze zondag begon met een optreden van onze drumband/slagwerkgroep ´s ochtends in Obbicht. In tegenstelling tot gewoonlijk scheen de zon dit jaar helaas niet in Obbicht. Twee nieuwe werken lagen er op de pupiter, Carpe Diem en Square. De luisteraars genoten van dit optreden en waren onder de indruk van deze nieuwe werken en de manier waarop er gespeeld werd. Ook bij de streetparade heeft de groep zich goed gepresenteerd. Positieve waardering van de jury zowel over de groep als voor tamboer-maitre Brenda Rijkers. Zij behaalde een 1e prijs als tamboer-maitre. Zij werd eerste van maar liefst 19 korpsen die deelnamen. De bijbehorende beker is haar later door onze voorzitter uitgereikt.

Terwijl de slagwerkgroep Obbicht nog onveilig maakte vond ´s middags in de St. Lambertuskerk in Nederweert een bijzonder concert plaats. Voor de allereerste keer een concert met het Kerkorgel van de St. Lambertuskerk en het orkest van Harmonie St. Joseph Nederweert.

Een zeer speciaal concert waarin de blaasmuziek, zowel van het orgel als de harmonie, als totaal gaat klonken. Het Clerinx–orgel werd gepresenteerd met ondersteuning van het harmonie-orkest als geheel, maar ook met de solisten Moniek Verhijden (klarinet) en Mirjam Stoffelsma (saxofoon). Bijzonder was vooral de combinatie tussen de al die blaasinstrumenten en het orgel als zodanig. De moeilijkheidsgraad lag met name in het samenspel, omdat in de kerk de afstand tussen het orgel en de harmonie vrij groot is. Het orgel wordt bespeeld door de jonge organist Thomas van der Luit en het harmonie-orkest stond o.l.v. , eveneens jong, dirigent Jos Zegers. Zij zorgden samen met de harmonie en solisten voor een prachtig en uniek concert.
Het was volop genieten voor het talrijke publiek. De kerk was bijna tot de laatste plaats gevuld. Genieten van het prachtige orgelspel, genieten van de solo´s van onze eigen Moniek Verhijden en van Miriam Stoffelsma en genieten van ons harmonieorkest dat deze middag de sterren van de hemel speelde. Wij zagen onze muzikanten er allemaal ´goojen aard aan haaje´. Zeker voor herhaling vatbaar.


27 april   Optreden jeugdharmonie tijdens Lentefestijn

Onze jeugdharmonie trad op tijdens het Lentefestijn in Nederweert. Op de hoek bij Eetcafé De Kleine Winst gaven zij voor het winkelend publiek een leuk concertje.


30 april   Aubade Koninginnedag

Het is een goede traditie in Nederweert om degenen die zich vrijwillig voor onze gemeenschap inzetten en hebben gezet, een muzikale hulde te brengen op Koninginnedag. En dat wordt ieder jaar opnieuw zeer op prijs gesteld. Erg teleurstellend was echter de opkomst van de muzikanten van het orkest. Gelukkig hadden we een goed bezette drumband en een redelijke verdeling van instrumenten bij het orkest waardoor we toch konden spelen.


6 mei   Limonadeconcert jeugdharmonie

Onze jeugdharmonie en de jeugdharmonie van Pro Musica speelden tijdens het Limonadeconcert in Nederweert-Eind. Een erg leuk concert met optredens van de beide jeugdorkesten, de blokfluitgroep van Eind en diverse solisten van Pro Musica. De zaal was vol en het publiek genoot van de optredens én van de presentatie door Mick Waulthers.


13 mei   Communicanten Basisschool De Bongerd en Basisschool Budschop

Ook een traditie is de begeleiding van de communicanten bij hun gang naar de kerk. Zo ook deze zondag. Het was een mooie grote groep muzikanten (alhoewel er tussen De Bongerd en Budschop toch een aantal zijn afgehaakt). Wij gingen ok ons nieuw repetitielokaal bekijken en de akoestiek uittesten. En daar bleek dat we voor dat laatste nog wat werk te doen hadden.


20 mei   Communicanten Openbare Basisschool De Klimop

Ook deze zondag moesten we vroeg uit bed en het weer was twijfelachtig. Toch is het ons gelukt om de communicanten droog bij de kerk te krijgen.


27 mei   Aubade 40-jarig bestaan Parochie H. Rochus Budschop

Met muziek en onder een stralende zon werd onze nieuwe thuisparochie Budschop gefeliciteerd met hun 40-jarig bestaansjubileum. Ondanks het lange weekend, Pinkpop en het mooie weer hadden we een mooie opkomst.


3 juni   Communicanten Basisschool de Kerneel

Jammer van het weer voor de communicanten van BS de Kerneel maar het is toch gelukt ze droog en met muziek naar de kerk te brengen. We hebben het net gehaald want meteen daarna begon het weer flink te regenen.


10 juni   Opluisteren Eucharistieviering Budschop door jeugdharmonie

Onze jeugdharmonie speelde in de kerk van Budschop. Ook hier mag je wel spreken van een jaarlijkse traditie. De kerk was in ieder geval goed gevuld.
16 juni   Activiteitenmiddag en BBQ jeugdharmonie

Er was goed gezorgd bij de familie Verstappen en het was erg leuk. De regen kon dat niet bederven. Leuke spellen en een heerlijke barbecue (gebakken door Hans Hoeben).
17 juni   Bondsschuttersfeest Schutterij St. Antonius

Het feestterrein aan de Florastraat was weer omgebouwd tot schutterswei en wij waren paraat om de opening van het Bondsschuttersfeest muzikaal op te luisteren en de optocht van de schutterijen te openen. Altijd gezellig zo´n schuttersfeest. Er was dan ook nog lang veel harmonieblauw in de schutterswei te vinden.


21 juni   Laatste repetities in en afscheid van Zaal Grand Madeira

Een memorabele dag. We repeteerden voor de allerlaatste keer in Zaal Grand Madeira waar we zo´n 60 jaar onderdak hebben gevonden en altijd gastvrij werden ontvangen door de kasteleins. Monique en Paul Douven zorgden voor een gezellige avond waarbij ´goed was gezorgd´. Een avond met een lach en aan traan want het was toch een afscheid met gemengde gevoelens.


28 juni   Zomeravondconcert

Veel publiek, goeie muziek, leuke optredens en tropische temperaturen. Tijdens het concert namen we afscheid van Susan Berben als ´blokfluitjuf´. Voor haar was er natuurlijk een cadeau. Twee T-shirts met opdruk ´Jongste lid van Harmonie St. Joseph Nederweert´ en een mooie bos bloemen. Ook een bijzonder jubileum bij de jeugdharmonie. Normaliter stroomt men na drie jaar na het behalen van het B-diploma door naar het orkest of de drumband. Karen Berben ook, maar zij bleef wel deel uitmaken van de jeugdharmonie en werd daarom gehuldigd met haar 12 1/2 jarig jubileum. Samen met de blokfluitgroep sloot de jeugdharmonie haar concert af.

Daarna was het de beurt aan onze jarige drumband. Zij vierden dit jaar het gouden jubileum. De akoestiek van Domus Bona Ventura werd door hen ten volle benut. Heel bijzonder was hun uitvoering van Totem Dance samen met de blokfluitgroep.
Ondertussen dreven er donkere wolken Nederweert binnen en liep binnen de temperatuur binnen nog verder op. Maar het was tijd voor het optreden van het harmonie-orkest. Het publiek genoot zichtbaar van de mooie muziek. Het Vlijtig Liesje (als waardering voor een lid dat zich achter de schermen inzet voor onze vereniging) was dit jaar voor Hanneke Feijen die erg actief is als lid van het Caeciliacomité en voor onze jubilerende blaaskapel Klein mèr Neugter.

We namen ook afscheid van Zaal Grand Madeira. Monique en Paul Douven werden bedankt voor hun betrokkenheid, gastvrijheid en inzet. Zeker niet vanzelfsprekend maar wel zeer gewaardeerd. Het bestuur had besloten hen beiden te benoemen tot Lid van Verdienste van Harmonie St. Joseph. Dat werd met een groot applaus ontvangen. We zijn blij dat ze ook op deze manier met ons verbonden blijven. Daarnaast was er ook neen stoffelijke blijk van dank in de vorm van een eetbon van Guulke en een mooie bos bloemen. Bloemen waren er ook voor Anke Mertens. De vaste kracht bij Grand Madeira iedere donderdagavond.

Het concert werd afgesloten met een door erelid Jo Kneepkens geschonken mars ´Prestige´. Die werd uitgevoerd door zo´n 130 muzikanten van drumband, jeugdharmonie en harmonie-orkest en speciaal opgedragen aan ons damescomité, het logistiek team, de kersverse leden van Verdienste en onze Vrienden. Maar ook voor Jaap Kaan. Iemand die ons het afgelopen jaar is ontvallen en die erg betrokken was bij onze harmonie. Het was die dag zijn verjaardag.

Daarna werden we gastvrij ontvangen bij Wups Pub waar nog lang gezellig gebuurt is.


18 augustus   Serenade gouden bruidspaar Toos en Bèr Moonen

De serenade die we brachten aan Toos en Ber Moonen vanwege hun 50-jarig huwelijksfeest werd goed ontvangen. Ondanks de extreme hitte was het erg sfeervol en goed toeven in de tuin bij ´t Blaakven.


14/16 augustus   Eerste repetities in Zaal Willem Tell

Zaal Willem Tell is onze nieuw thuisbasis geworden. Nog een tijdje improviseren maar de plannen voor de verbouwing lopen en het wachten is op de omgevingsvergunning.


7/8/9 september Feestweekend 65 jaar Klein mèr Neugter

Klein mèr Neugter vierde dit weekend zijn 65-jarig jubileum! Voor Nederweert en voor de muziekvrienden uit Reimlingen was een geweldig feestweekend georganiseerd. Vrijdagavond was er een gezellige BBQ bij De Schans met optredens van de Musikkapelle Reimlingen en onze eigen Klein mèr Neugter. Op zaterdagavond was het feest op het horecaplein en de zondag begon met een dorpsontbijt en ´s middags optredens van diverse kapellen. De avond stond in het teken van Watts in a Name. Het werd een heel gezellig weekend en de Duitse gasten hebben zich prima vermaakt.


19/20/21 oktober   Concertreis Friesland

Een vermoeiend maar buitengewoon geslaagd concertweekend is onze concertreis geworden. De thuisblijvers konden het via Facebook helemaal volgen. Maar niet alles heeft Facebook gehaald. Het was erg gezellig in Friesland en we gaven ook nog een goed concert. Het was genieten van de mooie muziek van Fanfare Wilhelmina, onze slagwerkgroep en ons harmonieorkest in de sporthal van Oosterend. Het is moeilijk zo´n weekend in een paar worden te omschrijven. Daarom wat steekwoorden: Frieslan - Beerenburg - Knoopkes - Manuela - Wommels - giftige dampen - Borsicka Polka - lekker eten - C&A - De Walrus - Sneekermeer - Wim Anker - Gele haas. Kortom, "It ging Oan!".


28 oktober    Festival der Blasmusik

Geen gemeentefestival maar wel weer eens een optreden van alle vier de muziekverenigingen uit Nederweert tijdens het Festival der Blasmusik op de Oktoberfeesten in Ospel. Ons programma bestond o.a. uit: Windows of the World deel 1, Second Suite (deel 1,2 en 4), Alte Kameraden Swing, Chodounska, Malaquena en Borsicka Polka. We speelden ter afsluiting gezamenlijke de Radetsky mars en Fliegermars.


1 november   Extra algemene ledenvergadering

Tijdens deze extra ledenvergadering in Zaal Willem Tell werd besloten om in 2013 niet op concours te gaan. Dat had onder andere te maken met de bezetting, met motivatie en natuurlijk ook met geld (alhoewel dat dat niet de belangrijkste factor is als de muzikanten er voor hadden gekozen om wel te gaan). Uit de enquête die is gehouden is wel duidelijk gebleken dat uitstel zeker geen afstel zal zijn, dat we dan ook in de 1e divisie willen gaan en dat een grote groep er dan ook zeker voor wil gaan. Dat is verheugend om te mogen constateren. Afgesproken is ook dat we komend jaar zeker een werk gaan spelen uit de eerste divisie en dat we ons ook laten beoordelen.


3 november   Start bouw instrumentenberging en verbouwing Zaal Willem Tell

De bouwactiviteiten gingen op deze zaterdag in alle vroegte van start met het afbreken van de buitenmuur en het graven van de fundering. Er zouden nog veel zaterdagen volgen.


17 november   Caeciliafeest

Het was een mooie dag. We vierden ons jaarlijkse Caeciliafeest en hoe. De dag begon met een sfeervolle viering in gemeenschapshuis De Pinnenhof met pastor Emile Gerards en onze jeugdharmonie onder leiding van Jos Zegers.

Aansluitend werden de jubilarissen van dit jaar gehuldigd. En dat waren:
10 jaar: Amy Rijkers, Coen van Diepen, Ruud  Bergh en Suzanne Smeets
25 jaar: Silvia Bours-Verspagen en Danny Princen
40 jaar: Gerrie Hoeben-Gijsen, Jan Vaas en Jack Verhijden
50 jaar: Henny van Dooren

Na de koffie, de thee en de lekkere speculaas gesponsord door Bakkerij van de Mortel togen we met muziek door het dorp om bij de Matchpoint te stoppen en de inwendige mens te versterken. Dat lukte vrij aardig. Bij de terugkomst in De Pinnenhof stonden de soep en het brood klaar met dank aan F&P Catering en Monique en Paul. De zult werd zoals altijd gesponsord door Slagerij Hermanns waarvoor natuurlijk weer heel hartelijk dank. Daarna ging met ruim 50 mensen de beruchte Kroegentocht van start. De thuisblijvers konden het allemaal volgen op Facebook.

Het avondfeest stond in het thema van Friesland met als motto: "Met Gea en Henk terug naar Wommels!". Het was erg gezellig in Zaal Centraal in Friese sferen en ook voor de inwendige mens was goed gezorgd. Henk en Gea heetten persoonlijk iedereen welkom en nadat de bussen waren ingeladen kon het feest van start. En het bleef tot in de vroege uurtjes erg gezellig hoewel je aan steeds meer mensen kon zien dat de lange dag zijn tol begon te eisen. Dokter Bernhard heeft er die avond weer een aantal moeten ´reanimeren´. De Valse Noot was dit jaar voor onze voorzitter. Tja, een mens vergeet wel eens wat maar als je nu net datgene vergeet (het uniform) waarop je zelf hebt zitten hameren tijdens de repetities om dat vooral niet te vergeten, ja dan loop je het risico de Valse Noot te krijgen.


18 november   Sinterklaasintocht

Sinterklaas zette weer voet aan wal in Nederweert en wij verwelkomden hem traditiegetrouw met muziek. We brachten hem tot aan Pleunis Mode waarna hij in een groene mini-cooper zijn weg door het dorp vervolgde.


25 november   Uitroepen prinsepaar Pinmaekers: Jos Willekens en Judith van der Heijden

Die dag werd Jos Willekens uitgeroepen tot Prins Jos II van Vastelaovundjvereiniging De Pinmaekers. Samen met zijn Prinses Judith (van der Heijden) zal hij in Ni-jwieert dit voorgaan met de Vastelaovundj onder zijn devies: Ni-jwieërt opgeletj, heej es ut fieëst, as dejje det mer wetj !. Wij waren natuurlijk hartstikke gruuets op deze hoogheden uit onze vereniging. Daar kwam nog bij dat Hay Lempens hem bij zal staan als Adjudant (samen met Nicole Lempens-Bakker natuurlijk).


Tot zover onze activiteiten in 2012. Maar er werd ook voor onze toekomst gezorgd want Cas Lempens (31 januari), Jill Vaes (20 juni), Renske en Sanne Gerris (13 augustus), Marlijn Stienen (7 november) en Ivo de Laat (30 november) werden geboren.

Antoon Feijen, secretaris

 

 Klik hier voor het foto-album van 2012.